Nieuws

28 mei 2018

Zweedse vissersboot eind juli te water

Begin deze zomer is het zover, dan staat de afronding van de herstelwerkzaamheden van de Zweedse vissersboot uit de 19e eeuw gepland. De boot is dan klaar om kennis te maken met het water van de IJssel. Het gemeentelijke project Rechtop! werkt al bijna 2 jaar aan het opknappen van de sloep. Er werd onderdak gevonden binnen Sallcon.

Onder de naam ‘Het Ruime Sop: Sloep Opknap Project’, werkt projectleider Theo Sips met een wisselende groep van vrijwilligers aan de vissersboot. Het doel: deze zomer met de sloep tochten over de IJssel maken en de opvarenden verhalen laten vertellen. De laatste hand aan de werkzaamheden wordt nu gelegd, aldus Sips: “De motor moet er in, de vlonders zetten we in de olie en de bankjes worden er binnenkort ingezet. Dan maken we het dek af en komt er nog een linnen kap overheen tegen de zon of regen.” Eind juli moet de sloep te water gaan.

Nieuwe sloep

Hoewel de sloep de afgelopen twee jaar, met name door vrijwilligers met twee rechterhanden, is opgeknapt, is er voor deze laatste fase hulp gevraagd aan twee adviseurs met kennis van scheepsbouw. “Hierna hebben we zelfs al een nieuw project geregeld via één van hen. Een nieuwe, grotere sloep die we ook gaan opknappen. Die willen we vervolgens binnen een jaar verkopen, zodat het project zichzelf bekostigd.”

Onderdak bij Sallcon

Rechtop! is een gemeentelijk project voor mensen met een sociale of psychische afstand. Daarin krijg iedereen de gelegenheid om mee te doen in de Deventer samenleving op het gebied van sport, kennis en cultuur. Ook voert Rechtop! veel maatschappelijk nuttig werk uit. Er wordt gewandeld met senioren, geklust en getuinierd bij mensen die het zelf niet kunnen (betalen). Ook wordt er gewerkt in de Rechtop! moestuin. Voor vervangend werk in de wintermaanden, kwam Sips samen met deelnemers, uit bij deze sloep, die werd opgekocht en opgeknapt. Deze stond vanaf november 2016 op de houtafdeling van Sallcon en is inmiddels verplaatst naar de parkeerplaats van de sociale werkplaats.

konnected

It’s very easy to create stylish and beautiful

It’s very easy to create stylish and beautiful It’s very easy to create stylish and beautiful prototypes for.