Nieuws

1 mei 2018

Sallcon/KonnecteD en de samenwerking met Müller en Tony’s Chocolonely

Sallcon/KonnecteD zet zich namens de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe al ruim 50 jaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is daarom in ons belang, in het belang van onze partners, zoals Müller Fresh Food Logistics en Tony’s Chocolonely, maar bovenal in het belang van onze mensen, dat er passend werk is voor iedereen met een bijbehorende fatsoenlijke begeleiding en beloning. Iedereen, zeker kwetsbare mensen, mag daarin op ons rekenen. Want wie werkt, doet mee en telt mee; geluk door werk is onze missie.

KonnecteD is het overkoepelende label waarin onze rol in zowel de oude wettelijke regelingen (tot 2015) als in de huidige Participatiewet, bij elkaar wordt gebracht. Geen commercieel bedrijf dus, maar een uitvoerende partner van de genoemde gemeenten. Ons bedrijf is gesplitst in een aantal onderdelen, onder andere om de werkzaamheden voor de oude en nieuwe wetgeving tegelijkertijd te kunnen uitvoeren.

Oude wetgeving

Wij zijn zuinig op de reserve die wij in de ruim 50 WSW-jaren hebben opgebouwd. De Wet Sociale Werkvoorziening is namelijk weliswaar niet meer van kracht, maar de WSW-gerechtigden hebben nog wel recht op deze regeling -werk èn arbeidsvoorwaarden- tot aan hun pensioen. Als onze reserve op is, zullen de gemeenten de jaarlijkse tekorten moeten gaan opvullen. Dat moment proberen we zo lang mogelijk uit te stellen. Daarom zijn we zuinig op ons reservepotje, net zo zuinig als we in de afgelopen 50 jaar zijn geweest.

Nieuwe wetgeving

De Participatiewet (sinds 2015) gaat ervan uit dat alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (om welke reden dan ook) uiteindelijk in het reguliere bedrijfsleven een plek moeten kunnen vinden. Dus niet meer onderbrengen in een apart sociaal werkbedrijf maar met allerlei instrumenten proberen een passende plek te vinden. Het bedrijfsonderdeel dat deze bemiddelende rol op zich neemt voor en namens de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer, is Deventer Werktalent en ook dit is een onderdeel van KonnecteD.

Steuntje in de rug

De kennis en kunde die wij in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd, zetten wij met hart en ziel in voor onze doelgroep. En gelukkig werken steeds meer ondernemers in ons werkgebied mee om onze sociale missie in de nieuwe wetgeving tot een succes te maken. En alle bedrijven in Deventer en Olst-Wijhe hebben natuurlijk recht op de bijzondere talenten die, met wat hulp van ons, een waardevolle aanwinst zijn. De Participatiewet biedt ons daarvoor verschillende ondersteuningsinstrumenten, bijvoorbeeld proefplaatsingen, coaching op de werkplek etcetera. Daar zijn we goed in en dat doen we graag.

Trampoline

KonnecteD is eigenlijk een soort trampoline: we helpen mensen om de sprong te maken, met als doel een functie bij een regulier bedrijf. Onze partners werken hier ook graag aan mee. Iemand die bijvoorbeeld een paar dagen paaseitjes komt verpakken in het kader van re-integratie is zelf geholpen met ritme en een eerste stapje, en is gelukkig van harte welkom. Ook onze “eigen” bedrijven en werksoorten worden ingezet om mensen een plek te bieden die hen verder helpt in het arbeidsproces. Geen uitbuiting, maar een opsprongetje dus.

Wie is wie?

De genoemde gemeenten zijn eigenaar van de KonnecteD-familie, en wij voeren voor en namens deze gemeenten wettelijke regelingen uit zonder winstoogmerk. Aanleiding voor dit bericht is gelegen in een oproep door Batavirus naar aanleiding van nieuwsberichten omtrent een regulier extern bedrijf dat Werkmakelaar Oost heet. Hiermee hebben wij als KonnecteD geen relatie of banden, anders dan dat het één van de reguliere bedrijven in Deventer is die arbeidsplaatsen kan bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daartoe dan, net als alle andere bedrijven, kan aankloppen bij Deventer Werktalent.

Welkom

Wat resteert, is de onderliggende zorg dat de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt niet de dupe mogen worden van wetten, regels, loketten, misbruik van regelingen of schijnconstructies. Dat kan gewoon niet, vinden wij. Die zorg delen wij en onze partners met u en blijven wij ook delen met onze eigenaren en andere partijen in de samenleving. Wij nodigen u van harte uit om bij ons in Deventer een kop koffie te drinken om verder van gedachten te wisselen. Wij houden wel van mensen die op de trom durven slaan. Mogen wij op u rekenen?

Met verbindende groet,

Mieke Akkermans, directeur van Sallcon/KonnecteD

konnected

It’s very easy to create stylish and beautiful

It’s very easy to create stylish and beautiful It’s very easy to create stylish and beautiful prototypes for.