Nieuws

12 maart 2018

Ontbijtsessie Sallandse Dialoog: samen voor een financieel vitale regio

De Sallandse Dialoog hield op 8 maart bij KonnecteD in Deventer een ontbijtsessie voor de aanpak van financiële problematiek. “20% van de huishoudens in Salland heeft financiële problemen, dus het is hard nodig”, vertelt projectmanager Henk Kinds.

 

Zo’n 35 belangstellenden schoven aan tijdens het ontbijt bij KonnecteD om zich te laten informeren over de Sallandse Dialoog. Maar het was geen eenrichtingsverkeer. Henk Kinds: “Aan jullie de vraag: wat heb je zelf nodig en wat heb je van ons nodig.” De vraag die Kinds stelde was niet voor niets. Van de wet op de privacy (welke gegevens mag je doorvertellen aan een teamleider) tot aan vragen wanneer je precies moet ingrijpen. Door deze vragen inzichtelijk te krijgen heeft de Sallandse Dialoog een eerste stap gemaakt tot de totstandkoming van de Bedrijvendesk.

 

Preventieve werking

Deurwaarder Rens Jansen van BJK Gerechtsdeurwaarders gaf tijdens de ontbijtsessie het belang van het op tijd signaleren aan. “Want als ik als deurwaarder kom dan is het eigenlijk al te laat. Dan vindt er al loonbeslag plaats.” Jenneke Nieuwenhuijse, betrokken bij het spreekuur van de samenwerkende schuldhulporganisaties beaamt de preventieve werking: “Mensen kunnen bij ons aan de bel trekken als ze dreigen in financiële nood te komen door schulden. Wij proberen ze dan weer op weg te helpen, zodat loonbeslag voorkomen kan worden.”

Financieel redzaam
Jeroen Kroese, directeur van KonnecteD gaf tijdens de ontbijtsessie aan dat het niet voor niets is dat de aftrap van de Sallandse Dialoog bij KonnecteD plaatsvindt. “Wij treffen heel veel gezinnen in financiële nood. Dan is het fijn om ze te helpen aan werk, maar ook om ze ondersteunen hoe om te gaan met dit geld. Zodoende maken we ze financieel redzaam.”

 

Bruikbare tools
Renate Smit van Deventer Werktalent: “Tijdens de ontbijtsessie hebben we de centrale vraag gesteld: hoe zou jij de bedrijvendesk willen gebruiken voor jouw bedrijf? Hier kwamen zeer bruikbare tools naar voren die we wellicht gaan inzetten.” Zo gaven de aanwezigen volgens Renate aan dat ze het prettig zouden vinden om een soort routekaart voor hun medewerkers te kunnen uitdelen of een verwijzing naar daadwerkelijke hulp (budgetcoaches).

 

Verder aan de slag
Verder vonden de betrokkenen dat de bedrijvendesk een ingang moet zijn voor niet-zelfredzame mensen. Ook werd geopperd dat het mooi zou zijn wanneer de bedrijvendesk een landelijk platform is, zodat voor grotere organisaties ook regionaal hulp geboden kan worden. Als laatste tip werd meegegeven dat ervaringen gedeeld of uitgewisseld kunnen worden middels best practices. De Sallandse Dialoog gaat met deze tips aan de slag en binnenkort wordt er weer een nieuwe sessie belegd.

konnected

It’s very easy to create stylish and beautiful

It’s very easy to create stylish and beautiful It’s very easy to create stylish and beautiful prototypes for.