Nieuws

9 november 2017

KonnecteD en Deventer Verhaal gaan samen scoren

Scoren doe je samen. Vanuit deze gedachte gaan erfgoed- en museumorganisatie Deventer Verhaal en netwerkorganisatie KonnecteD samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Op donderdag 3 november werd in Museum De Waag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de duur van drie jaar. Garrelt Verhoeven van Deventer Verhaal: ‘Onze organisatie is vol in opbouw dus er liggen veel kansen. Bovendien is Deventer een echte arbeidersstad – dat verhaal vertellen we ook in Museum De Waag – daar hoort in deze tijd een inclusieve arbeidsmarkt bij en daar zetten wij ons graag voor in’.

Ambassadeur Deventer Scoort

KonnecteD steunt Deventer Verhaal bij het realiseren van de educatieve doelstellingen van Museum De Waag en Deventer Verhaal gaat zich actief inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De museumorganisatie wordt ambassadeur van de bedrijvencompetitie binnen het social community Deventer Scoort. De bedrijvencompetitie start begin 2018. In de vorige competitie 2016/17 werden3 opleidingstrajecten, 124 reguliere werkplekken, 20 stageplaatsen, 2 vrijwilligersbanen en 39 werkervaringsplaatsen gescoord. Onlangs won het Scoort concept nog de 2de prijs Ambitie 2020 Challenge van MVO Nederland.

Cultuur toegankelijk voor iedereen

KonnecteD wil als duurzame netwerkorganisatie met de samenwerking cultuur en werk met elkaar verbinden en daarnaast hun medewerkers de kans geven om Museum De Waag te bezoeken. ‘Wij helpen graag mee om het Deventer Verhaal te vertellen’, vertelt Jeroen Kroese namens KonnecteD. ‘Het is belangrijk dat cultuur in het algemeen en Museum De Waag in het bijzonder, toegankelijk is voor alle Deventenaren. We zullen ook enkele relatiebijeenkomsten samen met Deventer Verhaal gaan organiseren. Uiteraard met de inzet van onze eigen medewerkers en de spelers van Deventer Scoort’.

konnected

It’s very easy to create stylish and beautiful

It’s very easy to create stylish and beautiful It’s very easy to create stylish and beautiful prototypes for.