Nieuws

19 september 2019

Carinova biedt kandidaten kans op ontwikkeling

Carinova en Deventer Werktalent bundelen al jaren de krachten op het gebied van werving en ontwikkeling van medewerkers. Met succes, blijkt ook dit kwartaal weer. Drie mannelijke kandidaten startten bij Carinova en ondertekenden een contract.

Harold Evers werkte al jaren als technisch installateur, helaas stopte dit werk voor hem. “Bij Deventer Werktalent kwam ik terecht in de horeca leerlijn. Die overstap lijkt onlogisch, maar bleek heel goed bij me te passen. Ik kon ervaring opdoen en mezelf ontwikkelen. Zodanig, dat ik bij Carinova een kans kreeg om in hun keuken te werken.

Ook Patrick Wijnbergen en Jeroen Oldehave kregen een kans bij Carinova. Patrick begon bij Services en deed huishoudelijke taken. Inmiddels is hij doorgestroomd en volgt een zorgopleiding waarbij hij vier dagen werkt en één dag naar school gaat. Hij doet het super, hij haalt zelfs hoge cijfers.
Jeroen is woonondersteuner bij Carinova. Geen dag is hetzelfde. Hij ondersteunt de verzorgenden, doet licht huishoudelijk werk, kookt voor de medewerkers en doet spelletjes met ze.

Samenwerking
Martin Plant, directeur van Carinova is blij met de samenwerking met Deventer Werktalent. “Het is anders dan werken met een regulier uitzendbureau. Bij Deventer Werktalent gaat het niet om tarief of aantal uren, maar om de kandidaat en begeleiding daarvan.”

Ook Deventer Werktalent accountmanager Lies Philippo ziet een grote meerwaarde. “Zeker op gebied van ontwikkeling van medewerkers in deze branche. Werken in de zorg zit vaak in je genen. Het moet bij je passen. Samen met Carinova pikken we die mensen eruit en helpen we ze aan een passende werkplek. Mét diploma!”

 

Blik op de toekomst
De goede samenwerking is er al, en nu wordt die bekrachtigd in een officiële intentieverklaring. Met als belangrijkste doel te formaliseren van wat de twee partijen al doen met een duidelijke win-win. Martin Plant onderschrijft de gezamenlijke taak om niet alleen passend werk te bieden aan een grote groep mensen, maar ook om de zorg naar de toekomst toe bemensbaar te houden. “Door deze intentieverklaring creëren we nog meer binding. We gaan gezamenlijk nadenken over wat we nog meer kunnen doen. Verder worden werkervaringsplaatsen gecreëerd waarmee kandidaten kennis kunnen maken met onze organisatie. Tot slot maakt de overeenkomst mogelijk dat ook andere zorgorganisaties in een samenwerking als deze kunnen gaan volgen.”

Op deze manier werken we samen aan de ‘zorg van morgen’.

Op de foto: Sabine Wielens (Carinova servicecoördinator), Patrick Wijnbergen (werktalent), Harold Evers (werktalent), Martin Plant (directeur Carinova Services)

konnected

It’s very easy to create stylish and beautiful

It’s very easy to create stylish and beautiful prototypes for.